TF BANK PRIME

TF Bank Prime är referensräntan för TF Banks lån och sparkonton. Räntan uppdateras årligen baserat på Euribor 12 månader per den 31/12. Räntan är kalkylerad enligt Euribor 12 månader minus 5 procentenheter, TF Bank Prime är dock alltid minst 0%.

  • TF Bank Prime 2019: 0,00%
  • Nuvarande referensränta är baserad på Euribor 12 månader per den 31.12.2018 som då var -0,117%
  • Nästa ändring: 31.12.2019