TF BANK PRIME

TF Bank Prime är referensräntan för TF Banks lån och sparkonton. Räntan uppdateras årligen baserat på Euribor 12 månader per den 31/12. Räntan är kalkylerad enligt Euribor 12 månader minus 5 procentenheter, TF Bank Prime är dock alltid minst 0%.

  • TF Bank Prime 2020: 0,00%
  • Nuvarande referensränta är baserad på Euribor 12 månader per den 31.12.2019 som då var -0,249%
  • Nästa ändring: 31.12.2020