Kontoanmälan

Vänligen vänta

Signing in process

Personuppgifter
Age
Adressuppgifter
Mer information om dig

Är du medborgare i USA, innehar ett s.k. Green Card, äger bostad eller är skatteskyldig i USA?

Information om ditt sparande
Föranmält konto i Finsk bank (För framtida uttag)
Person i politiskt utsatt ställning

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation, exempelvis FN, NATO eller WTO.

Övriga information

Jag intygar att uppgifterna lämnade i denna kontoanmälan är korrekta, att det angivna föranmälda kontot för uttag är mitt eget och att denna affärsförbindelse är för min egen räkning. Jag har tagit del av de allmänna villkoren för TF Bank Säästötili med villkorsdatum 2018-05-25 samt den behandling av personuppgifter som beskrivs i TF Bank’s integritetspolicy (på finska).

   

   

  Sparränta: 0,50% (från 14.3.2019)

  Öppningsavgift sparkonto: 0 eur

  Årsavgift sparkonto: 0 eur

  Avsluta sparkonto: 0 eur / Om det finns pengar på kontot utgår en uttagsavgift, f.n. 1% på beloppet, om du under året har förbrukat dina två fria uttag, annars fritt

  Kontoutdrag: 0 eur

  Uttag: 2 fria uttag per kalendeår, därefter 1% på uttaget belopp

  Max insättning: 100 000 eur

  TF Bank Allmänna villkor (25.5.2018).

  Allmänna villkor (PDF)

  TF Bank Säästötili omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Detta innebär att om ett institut försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning upp till 100 000 euro för sin sammanlagda behållning på konto hos institutet. Riksgälden (Swedish National Debt Office) betalar ut ersättning till kunderna inom 7 bankdagar från den dag institutet försatts i konkurs.

  Mer om insättningsgarantin finns att läsa på riksgalden.se