FINANSIELL INFORMATION

TF BANK AB

TF BANK AB, FILIAL FINLAND

 

TF Bank AB, filial Finland är en del av TF Bank AB (556158-1041) som är ett i svenska näringslivsregistret (www.bolagsverket.se) registrerat svenskt bankaktiebolag som med stöd av svenska bankrörelselagen har tillstånd att bedriva bankrörelseverksamhet.

 

TF Bank AB, filial Finland - Företagsuppgifter

Namn: TF Bank AB, filial Finland

Org. nr: 2594352-3

 

För mer finansiell information se www.tfbank.se

 

PERIODISK INFORMATION

TF Bank AB offentliggör från 30 september 2014 information på grundval av TFB Holding AB:s (f.d. Consortio Invest AB, namnbyte registrerat 15 april 2015) konsoliderade situation i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12 och FFFS 2010:7).